podstrony 1 LO

  • amicus civitatis

    Szkoła wyróżniona odznaką AMICUS CIVITATIS - za wkład w budowę i rozwój Świdnika, troskę o lokalną wspólnotę oraz pielęgnowanie tradycji miasta. Odznaka przyznana z okazji Jubileuszu 60.lecia szkoły

  • Certyfikat SZKOŁA INNOWACJI

    nadawany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji za kreatywne, twórcze i innowacyjne kształcenie oraz najwyższe standardy edukacyjne.

  • Wyróżnienie SZKOŁA LIDER INNOWACJI

    nadawany przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji za kreatywne, twórcze i innowacyjne kształcenie oraz najwyższe standardy edukacyjne

  • Najlepsza szkoła w województwie w rankingu Perspektyw za rok szkolny 2020/2021 „BRĄZOWA TARCZA" - ranking tworzony na podstawie wyników egzaminów maturalnych oraz sukcesów w olimpiadach

05 października 2022