podstrony 1 LO

Dostęp do katalogu online: https://m001382.molnet.mol.pl
Jesteśmy na FB: https://www.facebook.com/BibliotekaBronka

Zapraszam wszystkich do Biblioteki I Liceum Ogólnokształcącego.
Biblioteka i czytelnia otwarte codziennie
Pon. 9:00- 15:00
Wt. 9:00-15:00
Śr. 9:00 - 15:00
Czw. 8:30 - 14:30
Pt. 8:30 - 14:30

 


Historia Biblioteki szkolnej I LO w Świdniku jest nierozerwalnie związana ze szkołą. Bibliotekę zaczęto tworzyć już w 1952 roku. Jej zalążek stanowiły pozycje ofiarowane przez nauczycieli, mieszkańców miasta, a przede wszystkim dary z innych bibliotek. Początkowo mieściła się w małych pomieszczeniach na parterze szkoły i była magazynem książek z możliwością wypożyczenia ich w określonych godzinach.

W roku szkolnym 1974-75 biblioteka została przeniesiona do większego pomieszczenia (parter szkoły–sala lekcyjna), co umożliwiło urządzenie malutkiej wypożyczalni i magazynu książek.

W bibliotece pracowały nauczycielki Janina Stasiewicz, Alina Komorowska, Józefa Łupina, Eugenia Brożek, Alina Paluch.

W 1979 r. rozpoczęła pracę Anna Majcher – wykwalifikowany nauczyciel – bibliotekarz. W 1991 r. pracę podjęła absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UMCS Anna Adamczyk. Był to czas tworzenia nowoczesnej biblioteki–ośrodka kultury, a nie tylko miejsca wypożyczania książek.

Od początku istnienia biblioteki księgozbiór dostosowywany był do potrzeb czytelników – uczniów i nauczycieli. (Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Wieczorowego, Liceum Medycznego i Medycznego Studium Zawodowego).

W latach 1993-94 następuje likwidacja księgozbioru Liceum Wieczorowego w wyniku likwidacji placówki. Ponad 8 tys woluminów zostało, zgodnie z procedurami, przekazane szkołom z województwa lubelskiego (m.in. I LO w Świdniku, SP nr 3 w Świdniku, do ZS w Bełżycach, SP w Kalinówce).W 1995 r. księgozbiór Liceum Medycznego został formalnie przekazany do szkół medycznych w Lublinie, Kraśniku i Lubartowie.

Kolejny ważny etap w rozwoju placówki nastąpił w latach 1993-94. Dyrektor Marek Rej, spełniając prośby i petycje bibliotekarek rozpoczął starania o przeniesienie biblioteki do innego, większego lokalu. Przekształcono salę lekcyjną i pomieszczenie zlikwidowanego internatu na pierwszym piętrze w pomieszczenie nadające się na czytelnię i magazyn książek z wypożyczalnią. W wakacje 1994 roku rozpoczęła się gigantyczna praca urządzania nowej biblioteki. Bibliotekarki przeniosły do nowego magazynu i uporządkowały 29 tys. woluminów. Urządziły dużą, jasną czytelnię, stanowiska do pracy wewnętrznej i obsługi czytelników. Dzięki działaniom nauczycielek - bibliotekarek, biblioteka otrzymała od sponsora pierwsze łącze internetowe i komputer z drukarką– firmy LUBNET.

W roku szkolnym 2001/2002 w czytelni powstało Centrum Informacji Medialnej – 4 stanowiska komputerowe ze stałym łączem komputerowym, drukarką i skanerem – szkoła otrzymała komputery bezpłatnie od Ministerstwa Edukacji. Dzięki staraniom wicedyrektora I LO Stanisława Stefańczyka2006 r. biblioteka wzbogaciła się o kolejne 4 stanowiska komputerowe, drukarkę i skaner. Kolejnym krokiem przekształcenia biblioteki w funkcjonalną nowoczesną pracownię szkolną był plan komputeryzacji biblioteki.

Po zakupieniu programu bibliotecznego MOL Optivum pracownice przystapiły do pracy. Rozpoczęły równoległą selekcję, porządkowanie zbiorów i wprowadzanie opisów bibliograficznych do bazy danych bibliotecznego programu MOL (według zapisów z ksiąg katalogowych wszystkie książki były spisywane z natury, co umożliwiło jednoczesne sprawdzenie stanu księgozbioru). Należy dodać, że nie przerwano pracy wypożyczalni.

Biblioteka w tym czasie prowadziła swoją działalność pedagogiczną i dydaktyczną. Brała udział w wielu wydarzeniach kulturalnych i społecznych w szkole (m.in. organizowano konkursy, akcje charytatywne w szkole i na terenie miasta, wieczorki artystyczne, benefisy, spotkania samorządów szkolnych.)

Po przejściu na emeryturę Anny Majcher, w latach 2004 – 2010, w bibliotece w niepełnym wymiarze godzin pracowali nauczyciele i stażyści, współpracujący z Anną Adamczyk. Byli to: Sławomir Myk, Barbara Gajewska, Tomasz Chmielik, Irena Gruszkowska, Marta Kwiecińska oraz stażyści: Agnieszka Gańska, Michał Tatara, Monika RadziszewskaKatarzyna Szajewska.

W roku szkolnym 2009-2010 przeprowadzono skontrum zbiorów bibliotecznych i rozpoczęto ich kodowanie. W grudniu 2011 roku, cel wieloletniej pracy został osiągnięty – rozpoczęto elektroniczną obsługę czytelników. Biblioteka szkolna stała się nowoczesną, skomputeryzowaną pracownią szkolną z pracownią komputerową.

W kolejnych latach księgobiór wzbogacił się o książki zakupione w ramach projektów unijnych oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Księgozbiór jest dostosowany do potrzeb licealistów. Są to książki popularno-naukowe i naukowe ze wszystkich dziedzin nauki. Szczególnie bogaty jest księgozbiór literatury pięknej, historii języka polskiego i językoznawstwa, historii, filozofii, historii sztuki, kultury i nauki. Biblioteka posiada bardzo bogaty księgozbiór podręczny, na który składają się encyklopedie, leksykony, słowniki, monografie i opracowania historyczne. Zbiory biblioteki wzbogacają zbiory audiowizualne (taśmy video, płyty CD/DVD) oraz czasopisma wykorzystywane w charakterze pomocy dydaktycznych.

Anna Adamczyk

Certyfikaty

  • Najlepsza szkoła w województwie w rankingu Perspektyw za rok szkolny 2022/2023 „BRĄZOWA TARCZA" - ranking tworzony na podstawie wyników egzaminów maturalnych oraz sukcesów w olimpiadach, 26 miejsce w województwie lubelskim i 1 miejsce w powiecie świdnickim

18 stycznia 2024