I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku ogłasza otwarty nabór na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów oraz wzrost jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół prowadzących kształcenie ogólne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Świdniku.

 Ogłoszenie o konkursie