podstrony 1 LO

Anulowanie ogłoszenia przeprowadzenie szkolenia kompetencje cyfrowe DigComp

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Realizacja projektu „Moja przyszłość w moich rękach – II edycja" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie: 12.6 Kształcenie ogólne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Celem zamówienia jest zrealizowanie usługi szkoleniowej z tematu „Kompetencje cyfrowe DigComp – 5 obszarów" na poziomie zaawansowania B.  

Szczegóły zamówienia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172181

Pliki do pobrania: