podstrony 1 LO

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dydaktycznych, wyposażenia pracowni oraz materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji działań w projekcie „Moja przyszłość w moich rękach – II edycja”.
Zadanie 1 – materiały dydaktyczne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa książek, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć. 
Zadanie 2 – wyposażenie pracowni. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć z chemii, geografii, matematyki, biologii i fizyki. 
Zadanie 3 – materiały szkoleniowe. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletów zawierających teczkę (segregator), notes i długopis.

Szczegóły zamówienia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1146289