podstrony 1 LO

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji działań w projekcie „Moja przyszłość w moich rękach – II edycja”.
Zadanie 1 - Wyposażenie pracowni komputerowych (komputery przenośne z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, myszki, urządzenia wielofunkcyjne, wizualizery),
Zadanie 2 - Wyposażenie pracowni biologicznej (urządzenia wielofunkcyjne).

Szczegóły zamówienia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1145544