Humaniści z Bronka na wirtualnej sesji edukacyjnej „Wyzwolenie KL Auschwitz”

W związku z 76. rocznicą wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście 5 lutego zorganizowało trzygodzinną sesję edukacyjną, w której wzięli udział uczniowie klasy 3b oraz maturzyści, którzy uczęszczają na zajęcia rozszerzone z języka polskiego.

Sesja składała się z trzech części: wykład „Ewakuacja i wyzwolenie KL Auschwitz”, przeprowadzony przez dra Jacka Lachendro z Centrum Badań Muzeum Auschwitz, spotkania z Ocalałą z Auschwitz Zdzisławą Włodarczyk oraz pokazu fragmentu filmu dokumentalnego „Wyzwolenie Auschwitz.

Po ewakuacji systemu obozowego Auschwitz na terenie znalazło się blisko 9 tys. więźniów, w większości chorych i wyczerpanych, pozostawionych tam przez Niemców. Około 700 więźniów żydowskich zostało zamordowanych pomiędzy wymarszem ostatnich kolumn ewakuacyjnych a nadejściem oddziałów sowieckich. 27 stycznia 1945 r. na teren miasta Oświęcimia wkroczyła Armia Czerwona, napotykając na opór cofających się oddziałów niemieckich. W Auschwitz I, Auschwitz II-Birkenau i Auschwitz III-Monowitz wyzwolenia doczekało około 7 tys. więźniów. Około 500 innych zostało wyzwolonych przed 27 stycznia i wkrótce potem w podobozach. Nad chorymi roztoczyło opiekę kilka sowieckich szpitali polowych oraz tzw. Szpital Obozowy Polskiego Czerwonego Krzyża, założony przez polskich ochotników, głównie mieszkańców Krakowa i okolic. Znalazło się w nich 4,5 tys. byłych więźniów – głównie Żydów, obywateli ponad dwudziestu państw – w tym ponad 400 dzieci.

Wzruszająca była rozmowa z byłą więźniarką, Zdzisławą Włodarczyk, która w wieku jedenastu lat trafiła wraz z rodziną do obozu. Wstrząsająca opowieść o strachu z powodu selekcji, golenia włosów, dostania niedopasowanych brudnych ubrań. Wyłaniające się z opowieści pani Zdzisławy przerażające realia obozowego życia, których doświadczyło jedenastoletnie dziecko, robiły porażające wrażenie.