Lekcja muzealna online – Losy dzieci w obozie koncentracyjnym na Majdanku

Uczniowie klasy 3b, w ramach realizacji tematów z języka polskiego, wzięli udział w lekcji muzealnej online, na którą ostali zaproszeni z przez edukatorów z Państwowego Muzeum na Majdanku. Temat zajęć obejmował zagadnienie losów dzieci – polskich, białoruskich i żydowskich, które zostały deportowane do obozu koncentracyjnego.

Obóz koncentracyjny nigdy nie został ukończony – plany nazistowskie przewidywały utworzenie  obozu na 270 hektarach, natomiast realnie powstały na  obszarze 90 hektarów – cztery pola męskie oraz jedno pole kobiece z odgrodzonym drutem kolczastym barakiem dziecięcym.

Polityka okupanta wobec dzieci deportowanych do obozu nie była jednolita – wszystko zależało od tego, jakiej narodowości były dzieci. Tylko dzieci nieżydowskie miały szansę na przeżycie, przy czym pozostałe wpisywane były w ewidencję razem z matkami. Okresowo o obozie przebywały także tzw. Dzieci Zamojszczyzny, przed wywiezieniem ich do III Rzezy. Jedną z więźniarek, która przeżyła obóz na Majdanku, a później także Auschwitz Birkenau, jest sławna izraelska pisarka i poetka – Halina Birenbaum.