Młodzież z klas 1a i 1b pod opieką swojej nauczycielki p. D. Jaśkowskiej pracowała na lekcjach języka polskiego nad wstępem do średniowiecza poprzez metodę interaktywnego projektu. Projekt miał przybliżyć czasy dominacji Kościoła w Europie, pomóc zrozumieć codzienne troski zwykłych ludzi, poznać złożoność myśli filozoficznej. Uczniowie do opracowania mieli takie zagadnienia, jak życie codzienne w wiekach średnich, historia, ustrój feudalny, szkolnictwo, kultura, czy charakterystyka rycerstwa.

Oto efekty ich prac.