2 lutego uczniowie klas drugich uczący się geografii na poziomie rozszerzonym wraz ze swoim nauczycielem p. Adamem Kuną wzięli udział w obchodach Międzynarodowego „Dnia Mokradeł” na UMCS. Tym razem w związku z sytuacją epidemiologiczną obchody tego dnia odbyły się w formie zdalnej.

Podczas 1,5-godzinnej sesji prelekcji uczniowie wysłuchali serii wykładów dotyczących m.in.: zastosowań i wagi mokradeł w ekosystemie Ziemi, mokradeł Poleskiego Parku Narodowego, największych obszarów torfowiskowych świata, a także niszczenia obszarów wodno- błotnych przez człowieka. Tradycyjnie po wysłuchaniu serii wykładów uczniowie zmierzyli się w konkursie wiedzy o Mokradłach na platformie Kahoot

 

50 lat temu, 2 lutego 1971 roku, w irańskim mieście Ramsar podpisano Konwencję o ochronie obszarów wodno-błotnych, zwaną Konwencją Ramsarską. Od 1987 roku w tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Dla osób świadomych znaczenia obszarów podmokłych dla środowiska i człowieka, nie tylko w kontekście zmieniającego się klimatu, ale i pojawiających się coraz częściej susz i innych ekstremalnych zjawisk hydrometeorologicznych związanych z przyspieszonym obiegiem wody, jest to doskonała okazja do zwrócenia uwagi na te zagadnienia szerszemu gronu. Rola mokradeł jest nieoceniona w pochłanianiu CO2 zawartego w atmosferze, ale również w utrzymaniu bioróżnorodności oraz ochronie cennych gatunków roślin i zwierząt. Wiedza o znaczeniu tych obszarów wciąż rośnie, czego dowodem jest coraz większe zainteresowanie tym świętem, które obecnie obchodzone jest już w blisko 100 krajach.