podstrony 1 LO

 

TRADYCJA

Szkoła starsza od Świdnika, uhonorowana wieloma tytułami, ponad 10 tysięcy absolwentów

NOWOCZESNOŚĆ…

Sprzęt audiowizualny i multimedialny (pracownie komputerowe, językowa, tablice interaktywne, rzutniki, nauczanie przy pomocy multimediów), dziennik elektroniczny, program „CYBER.MIL z klasą”

PROFESJONALIZM…

Wysoko wykwalifikowani, doświadczeni pedagodzy, egzaminatorzy OKE, eksperci, autorzy podręczników, ludzie przyjaźni i oddani pracy

SZKOŁA SUKCESU…       

Szkoła bardzo wysoko oceniana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie i Kapitułę rankingu „Perspektyw”, bardzo wysoka zdawalność matury, wyniki wyższe od średnich krajowych, wysoki wskaźnik EWD

UNIKATOWOŚĆ…

Indywidualny wybór przedmiotów rozszerzonych oraz języków obcych nauczanych w grupach międzyoddziałowych z podziałem na stopień zaawansowania, nauka języków obcych we współpracy z obcojęzycznymi wolontariuszami

RÓŻNORODNOŚĆ…

Koła zainteresowań dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów, konsultacje i repetytoria przedmaturalne, ciekawe projekty z pracownikami uniwersyteckimi

NIEPOWTARZALNA ATMOSFERA…

Szkoła przyjazna, stawiająca na szacunek, akceptację, dialog i partnerstwo

WSPARCIE…

Projekty wyrównujące i pogłębiające wiedzę dofinansowane z EFS, stypendia naukowe

SZEROKIE HORYZONTY…

Wycieczki edukacyjne, tematycznie związane z programem nauczania danej klasy, wyjazdy zagraniczne

WSPÓŁPRACA NAUKOWA…

Szkoła pod patronatem: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie – dostęp do zasobów dydaktycznych i laboratoriów uczelni patronackich

WYGODA…

Szkoła jednozmianowa, budynek w centrum miasta, nieopodal przystanek autobusowy i dworzec PKP, możliwość zamieszkania w internacie

ROZWÓJ…

Systematycznie wzbogacana infrastruktura sportowa, dostęp do boisk „Orlik”, sala gimnastyczna, ścianka wspinaczkowa, pełnowymiarowa hala sportowa

BEZPIECZEŃSTWO…

System monitoringu wizyjnego i indywidualne szafki w szatniach

Na rok szkolny 2024/2025 proponujemy następujące klasy:

CYBERBEZPIECZEŃSTWO I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE w ramach Programu „CYBER.MIL z klasą”
NOWOŚĆ jedyna w województwie, szesnaście w Polsce
Przedmioty rozszerzone
Matematyka, informatyka, język angielski.
Języki obce
Język wiodący angielski oraz drugi język obcy, wybierany z chwilą składania wniosku o przyjęcie do szkoły, spośród następujących: hiszpański, niemiecki.

 


 

MATEMATYCZNA
Przedmioty rozszerzone
Matematyka i jeden wybrany przez ucznia przedmiot spośród następujących: fizyka, chemia, geografia, wos, informatyka, biologia, język angielski, język polski; wyboru drugiego przedmiotu uczeń dokonuje w momencie składania wniosku o przyjęcia do szkoły.
Języki obce
Język wiodący angielski oraz drugi język obcy, wybierany z chwilą składania wniosku o przyjęcie do szkoły, spośród następujących: hiszpański, niemiecki.

 


 

GEOGRAFICZNA
Przedmioty rozszerzone
Geografia i jeden wybrany przez ucznia przedmiot spośród następujących: fizyka, chemia, matematyka, wos, informatyka, biologia, język angielski, język polski; wyboru drugiego przedmiotu uczeń dokonuje w momencie składania wniosku o przyjęcia do szkoły.
Języki obce
Język wiodący angielski oraz drugi język obcy, wybierany z chwilą składania wniosku o przyjęcie do szkoły, spośród następujących: hiszpański, niemiecki.

 


 

JĘZYKOWO-MENADŻERSKA
Przedmioty rozszerzone
Język angielski i jeden wybrany przez ucznia przedmiot spośród następujących: fizyka, chemia, geografia, wos, informatyka, biologia, matematyka, język polski; wyboru drugiego przedmiotu uczeń dokonuje w momencie składania wniosku o przyjęcia do szkoły.
Języki obce
Język wiodący angielski oraz drugi język obcy, wybierany z chwilą składania wniosku o przyjęcie do szkoły, spośród następujących: hiszpański, niemiecki.

 


 

BIOLOGICZNA
Przedmioty rozszerzone
Biologia i jeden wybrany przez ucznia przedmiot spośród następujących: fizyka, chemia, geografia, wos, informatyka, matematyka, język angielski, język polski; wyboru drugiego przedmiotu uczeń dokonuje w momencie składania wniosku o przyjęcia do szkoły.
Języki obce

Język wiodący angielski oraz drugi język obcy, wybierany z chwilą składania wniosku o przyjęcie do szkoły, spośród następujących: hiszpański, niemiecki.

 


 

Zapraszamy do podjęcia nauki w I Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Świdniku

 FB  Instagram  1 LO
 1lo qr fb  1lo qr insta  1lo qr www