Tematem przewodnim konkursu jest przedstawienie danej formy lub procesu geograficznego w postaci fotografii wraz z opisem danego zjawiska, formy, procesu.

  1. Regulamin konkursu