Humaniści z I LO od wielu lat biorą udział w Lubelskim Festiwalu Poetyckim, realizowanym przez Dom Słów Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN". Festiwal jest płaszczyzną do rozmów o poezji, spotkań z poetami, ale też różnorodnych działań społeczno-artystycznych popularyzujących poezję. Hasło tegorocznej edycji to „ Wiersze w powietrzu/ poezja w eterze”.

Zostaliśmy zaproszeni do projektu, którego celem jest ukazanie ulotności, nietrwałości wiersza. Dostaliśmy od Teatru NN nagrania z klasyką poezji polskiej, czytanej przez wybitnych artystów, które w piątek przez cały dzień towarzyszyły uczniom na szkolnym korytarzu.

Kolejna inicjatywa, w której wzięliśmy udział, to Świadectwo – spotkanie z poetą. W tym roku w naszej szkole gościł Jacek Bierut - poeta, prozaik, krytyk literacki, laureat nagród im. Kazimiery Iłłakowiczówny i Fundacji Kultury w konkursie "Promocja najnowszej literatury polskiej". Publikował m.in. w "Odrze", "Kresach", "Czasie Kultury", "Akcencie", "Studium", "FA-artcie". Rozmowa z poetą oscylowała wokół tematów tworzenia i wydawania poezji, kryzysu rynku poetyckiego w Polsce, interpretacji poezji. Koordynatorką akcji była p. Dorota Jaśkowska.