Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna zaproponowała mieszkańcom Świdnika niecodzienne wydarzenia kulturalne. Odbyły się one w ramach Świdnickiego Festiwalu Poezji. 23 maja zespół w składzie: Weronika Kucharska, Paulina Kiecana, Nina Winiarczyk i Adam Ludjan reprezentował naszą Szkołę w grze miejskiej „Szlakiem świdnickich murali”.

Opiekunem młodzieży był ks. Jarosław Chmura. Dzień później na poetyckim spotkaniu „Znani lirycznie” pani Aneta Jagieła została zaproszona do odczytania ulubionego wiersza. Pani dyrektor wybrała utwór księdza Jana Twardowskiego „Niewidoma dziewczynka”. Uczniowie mogli także wziąć udział w szeregu ciekawych spotkań w „Zaułku poetów”.

Foto: ILO i Głos Świdnika