Wieczorem, 4 listopada w kościele p.w. Chrystusa Odkupiciela w Świdniku odbył się po raz trzeci koncert „Świdnickie zaduszki“. Dyrektorem artystycznym tej imprezy jest Robert Grudzień, zaś współorganizatorami proboszcz parafii Chrystusa Odkupiciela, ks. Leszek Surma i wicedyrektor ILO p. Aneta Jagieła. Koncert poprowadziła p. A. Jagieła.

W narracji poświęconej sprawom ostatecznym nie zabrakło poezji księdza Jana Twardowskiego oraz tekstów literackich i teologicznych Jana Pawła II. Refleksjom towarzyszyłą piękna muzyka chóralna w wykonaniu chóru Salve Regis pod dyrekcją Marzeny Goc oraz muzyka organowa w wykonaniu Roberta Grudnia. Biogramy zmarłych ks. Michałą Sopoćki, arcybiskupa Józefa Życińskiego, Witolda Pileckiego, Janiny Kuligowskiej-Cel, Kazimierza Dreckiego, Stanisława Dobrowolskiego, Władysława Myka, Mateusza Garbala i maleńskiej Tosi Sprychy odczytywali uczniowie I Liceum, Katarzyna Kowalczyk, Daria Niziołę, Sandra Doluk, Marlena Woźniak, Antola Sadło, Jacek Chyliński, Jakub Broda, Michał Mirosław oraz Miłosz Lipiński.

Foto. P. Abramowicz