31 października młodzież z koła dziennikarskiego przeprowadziła literacką grę miejską. Tym razem do udziału w przedsięwzięciu zaprosiliśmy nie tylko gimnazjalistów ze świdnickich szkół, ale także uczniów szkół podstawowych. O nagrodę główną – nieodpłatną wycieczkę dziennikarską do Warszawy - rywalizowały cztery drużyny.

Motywem przewodnim zabawy była literatura, od mitów i Biblii do Stowarzyszenia umarłych poetów. Młodzież musiała poradzić sobie z zadaniami odtwórczymi, w których sprawdzaliśmy ich wiedzę z języka polskiego oraz zadaniami twórczymi, kreatywnymi, wymagającymi zastosowania wiedzy w praktyce. Jak wyglądały zadania? Uczniowie układali opisy konkretnych bohaterów literackich, rymowane streszczenia utworów, alternatywne wersje tekstów poetyckich, czy też odgadywali mitologiczne  i biblijne zagadki.

Każda grupa biorąca udział w zabawie prezentowała wysoki poziom wiedzy i umiejętności artystycznych. Wyniki były wyrównane, jednak najlepiej z wykonaniem zadań poradziła sobie drużyna z Gimnazjum nr 1 pod opieką pani Lidii Zyskowskiej. Zwycięscy zakończyli zmagania z wynikiem 25 na 25 możliwych do zdobycia punktów. Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zmaganiach oraz nauczycielkom-polonistkom, które młodzież przygotowywały. Zapraszamy do za rok.

Przedstawiamy zwycięzców:

Gimnazjum Jana Pawła II (opiekun p. Lidia Zyskowska)

  1. Jakub Mazur
  2. Karolina Staniecka
  3. Jakub Jaworski