13 lutego w Pałacu Czartoryskich w Lublinie odbyła się niecodzienna sesja naukowa organizowana już po raz drugi przez Wydział Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Oddział Polskiej Akademii Nauk. Konferencja pt „Medycyna i muzyka” połączyła występy artystyczne uczniów Szkoły Muzycznej im. T. Szeligowskiego z wykładami pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego.

Uczniowie naszej szkoły wysłuchali czterech wykładów: „Genetyczne programowanie komórek macierzystych człowieka” (dr n. med. A. Petniak oraz prof. J. Kockiego), „Pasożyty znane i nieznane”(dr n. farm. Przemysław Kołodziej, dr hab. Anna Bogucka-Kocka), „Oporność wielolekowa komórek” (dr n.med. Marcin Czop) oraz „Sekwencjonowanie następnej generacji (NGS) – aplikacje kliniczne” (dn. med. Karol Ruszel, prof. UM Janusz Kocki). Trudne i niezwykle ciekawe treści naukowe z zakresu medycyny były przeplatane utworami muzycznymi wykonywanymi na trąbce. Opiekunem młodzieży była p. A. Dudek

Serdecznie dziękujemy za pamięć i zaproszenie absolwentowi I Liceum, panu prof. Januszowi Kockiemu, kierownikowi Katedry Genetyki Medycznej i Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Dziękujemy również pani dr hab. Annie Boguckiej-Kockiej, która na forum pozdrowiła przybyłych z I LO w Świdniku, uczniów. Pani doktor również jest absolwentką naszej szkoły.