podstrony 1 LO

Warsztaty w Roztoczańskiej Stacji Naukowej

27 i 28 maja uczniowie klas geograficznych 1b i 2b naszej szkoły wzięli udział w kompleksowych zajęciach terenowych odbywających się w Roztoczańskiej Stacji Naukowej Instytutu Nauk o Ziemi UMCS. Zajęcia dla uczniów prowadził mgr Krzysztof Stępniewski, pracownik Stacji Naukowej prowadzący stałe badania terenowe w rejonie Guciowa.

Podczas pięciogodzinnych warsztatów uczniowie zapoznali się ze środowiskiem przyrodniczym Roztocza Środkowego badając profile glebowe, procesy rzeźbotwórcze, elementy klimatu oraz przyrodnicze warunki zagospodarowania obszaru Doliny Wieprza. Drugą częścią warsztatów były samodzielne pomiary elementów pogody oraz pomiary parametrów rzeki takich jak przepływ, odczyn pH, mineralizacja czy ilość oraz jakość niesionego materiału. Zajęcia odbywały się w ramach współpracy partnerskiej I LO z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Organizatorem wyjazdu był nauczyciel geografii Adam Kuna. 

Opiekę nad uczniami sprawowały wychowawczynie Zuzanna Grzegorczyk oraz Lidia Grobel-Wiśniewska.