podstrony 1 LO

Warsztaty dla maturzystów

25 marca, w ramach współpracy Szkoły z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej, odbyły się dwugodzinne zajęcia z języka polskiego na temat argumentacji na egzaminie maturalnym.

Wykład dla klas 4a i 4b przeprowadziła profesor Iwona Morawska, pracownik Katedry Dydaktyki. Omówiła na nim takie zagadnienia, jak schemat argumentacyjny, najczęstsze błędy maturzystów w zakresie konstruowania argumentów. Pani profesor mówiła także o wzbogacaniu argumentacji poprzez pogłębianie jej adekwatnymi kontekstami. Uczniowie dostali karty pracy, które pozwolą na ocenę argumentów maturzystów z poprzedniego roku szkolnego.

Opiekę nad młodzieżą sprawowała p. D. Jaśkowska.