Po raz kolejny wracamy z gmachu lubelskiej WSEI z wyróżnieniem. Mamy przyjemność ogłosić, że I Liceum jako jedyne w powiecie świdnickim nie tylko przeszło pozytywnie procedurę certyfikacji w programie „Innowacyjna szkoła”, ale także otrzymało wyróżnienie.

Kapituła konkursu „Innowacyjna Szkoła” wyróżniła nas za szereg niepowtarzalnych i wartościowych działań edukacyjnych i kulturalnych, wysoką zdawalność i  wyniki egzaminu maturalnego, ciekawe zajęcia pozalekcyjne, współpracę z licznymi uniwersytetami i instytucjami wspierającymi proces nauczania. Co to oznacza? Że jesteśmy szkołą innowacyjną czyli nowoczesną, otwartą i nie bojącą się wyzwań. Szkołę tworzą ludzie – nauczyciele i uczniowie.

Gratulujemy więc wszystkim innowacyjnym pedagogom i ich innowacyjnym podopiecznym tego wyróżnienia.