13 kwietnia w sali plenarnej UM w Świdniku na pierwszej uroczystej sesji Młodzieżowej Rady Miasta, w obecności władz miasta, dyrektorów szkół oraz pocztów sztandarowych odbyło się zaprzysiężenie nowych radnych VII kadencji.

Wśród młodych radnych znaleźli się nasi uczniowie Iga Dziedziura, Jakub Wójcik i ponownie Konrad Pisiak. W prezydium MRM znaleźli się Piotr Szczepanowski (PCEZ), Konrad Pisiak (ILO) oraz Mateusz Fałdyga (IILO)