Dziś mamy do zakomunikowania kolejną bardzo ważną wiadomość. W Warszawie podczas spotkania z Ministrem Obrony Narodowej panem Mariuszem Błaszczakiem dyrektor I Liceum odebrał certyfikat potwierdzający zgodę na otworzenie w naszej szkole klasy o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”. Zdobycie certyfikatu ze względu na bardzo ograniczoną liczbę klas – tylko 16 w Polsce, jedna w województwie - nie było łatwą sprawą.

Szkoły musiały spełnić szereg kryteriów potwierdzających wysoką jakość nauczania. Nadzór merytoryczny nad realizacją programu będą sprawować Narodowe Centrum Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni i Wojskowa Akademia Techniczna. Program zakłada naukę m.in.: kryptografii, historii kryptografii, cyberbezpieczeństwa, podstawy algorytmiki, zarządzania bezpieczeństwem danych i informacji oraz zaawansowanej matematyki i informatyki. Uczniowie zdobędą wiedzę na temat współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych. W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, spotkania z wojskowymi ekspertami od cyberbezpieczeństwa. MON przeznaczy na realizację programu ciągu trzech lat ponad 5,5 mln złotych.