Miło nam poinformować Państwa, że 15 czerwca dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego Stanisław Stefańczyk i Komendant Regionalnego Centrum Informatyki w Krakowie – płk Krzysztof Dudek podpisali umowę o współpracy. Będzie ona miała na celu między innymi wdrażanie projektu w formie eksperymentu pedagogicznego w  ramach programu „CYBER.MIL z klasą”;

podniesienia poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz zwiększenie poziomu ochrony informacji w sektorze publicznym, militarnym, prywatnym oraz promowanie wiedzy i dobrych praktyk umożliwiających obywatelom lepszą ochronę ich informacji; promowanie służby w korpusach osobowych łączności i informatyki oraz kryptologii i cyberbezpieczeństwa oraz podnoszenie poziomu oraz doskonalenie wiedzy uczniów Szkoły i ich kwalifikacji przygotowujących do pracy na stanowiskach w obszarach związanych z technologiami IT.