Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przeprowadziło dla młodzieży z klas 2b i 2d warsztaty muzealne online w ramach działań edukacyjnych do wystawy „Wiek półcienia. Sztuka w czasach planetarnej zmiany”. Koncepcja warsztatów uwzględniała cele z podstawy programowej dotyczące rozwijania wrażliwości społecznej, moralnej i estetycznej. Warsztaty podzielone były na dwie części – pierwsza, teoretyczna, ukazywała idee wystawy, zgromadzone na niej prace.

Poprzez burzę mózgów i wirtualne ankiety młodzież zastanawiała się nad tym, czym jest land art., czyli sztuka ziemi, dlaczego to w latach 70 –tych 20-tego wieku artyści zajęli się działaniami o Ziemi i przy użyciu ziemi? Druga część zajęć miała charakter praktyczny – uczniowie podzieleni na grupy analizowali dzieła artystów land art., zgromadzone na wystawie, by odkryć ich symbolikę, sensy wyższe, poszukać analogii ze współczesnością.

Opiekę nad grupą sprawowała p. Dorota Jaśkowska