podstrony 1 LO

W roku szkolnym 2021/2022 odbyło się 9 zebrań, na których uchwalono nast. uchwały:

  1. Uchwala w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2021/2022.
  2. Uchwala w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów do Prezydium Rady Rodziców
  3. Uchwala w sprawie ustalenia wysokości składki (50 zł) na Szkolna Radę Rodziców
  4. Uchwala w sprawie przyjęcia „Programu wychowawczo-profilaktycznego" I LO w Świdniku.
  5. Uchwala w sprawie projektu budżetu szkoły na rok 2023.
  6. Uchwala o dofinansowaniu DJ na studniówce w kwocie 2500 zł.
  7. Uchwala w sprawie powołania koordynatora ds. remontu kącika gastronomicznego.
  8. Uchwala w sprawie budżetu kącika gastronomicznego na lata 2023/2024, planowany koszt remontu 10 843 zł.
  9. Uchwala w sprawie przeznaczenia środków finansowych na cele statutowe szkoły (zakup książek) w wysokości 1000 zł

Na zebraniach omawiane były sprawy bieżące dotyczące sytuacji w szkole, odbyły się spotkania z samorządem uczniowskim, omawiane były różnego rodzaju konkursy i imprezy w szkole. Jako Rada wystosowaliśmy pismo do Starosty Świdnickiego o przeznaczenie dodatkowych środków na założenie i rozprowadzenie szybkiego dostępu do internetu.
Najważniejszą decyzją w minionym roku szkolnym było wyremontowanie pomieszczenia na szkolny kącik gastronomiczny .BRONKS" koszt inwestycji wyniósł 25 300 zł, z czego 8 888 zł to środki Rady Rodziców pochodzących ze składek rodziców. Pozostałe koszty pokryli sponsorzy w postaci materiałów budowlanych i robocizny. Gro kosztów, ok 15 OOO zł pokrył Pan Wojciech Popik z klasy 1b.
Komitet studniówkowy klas maturalnych złożył pismo o dofinansowanie na DJ i Rada Rodziców jednogłośnie przychyliła się do sfinansowania DJ w wysokości 2500zl. Rada Rodziców finansowała konkursy szkolne w wysokości 2280 zł. Na zakończenie roku szkolnego Rada przeznaczyła środki finansowe w kwocie 1000 zł na cele statutowe szkoły zgodnie z Regulaminem o raz Statutem szkoły. Jako przedstawiciele Rady Rodziców pragniemy czynnie uczestniczyć w życiu szkolnym, aby wspierać uczniów i dyrekcję w działalności statutowej szkoły.

Zostało utworzone konto Rady Rodziców Nr konta: 72 8689 0007 6003 0764 3000 0010

Wpłaty na Rade Rodziców wg poszczególnych klas kształtowały się (w nawiasie kwota) 1A (1080), 18(640), 1C(700), 10(300), 11(850), 2A(770), 28(230), 2C(600), 20(100), 21(540), 3A(875), 38(610), 3C(945), 4A(480), 48(450), 4C(450) Razem wpływy w roku szkolnym 2022/2023 9720 zł.
Suma wydatków 14 439 zł.

Saldo na dzień 20 września 2023 r. wynosi 1771,22zł

Do pobrania: