podstrony 1 LO

Sprawozdanie z zebrania Szkolnej Rady Rodziców przy I LO w Świdniku im. Władysława Broniewskiego z 07 grudnia 2023

W zebraniu wzięło udział 8 osób – 8 członków SSR (lista w załączeniu).

Przebieg spotkania:

  1. Przywitanie wszystkich przybyłych i odczytanie programu zebrania przez Przewodniczącą SRR
  2. Dyskusja na temat kwoty dofinansowania oprawy muzycznej na Studniówkę IV klas – ustalona kwota 2.000,00 – Uchwała nr 7/2023/2024
  3. Zatwierdzenie Projektu Planu Finansowego I LO w Świdniku im. Wł. Broniewskiego w Świdniku na 2024 rok – Uchwała nr 8/2023/2024
  4. W strefie gastronomicznej dla młodzieży BRONKS była niespodziewana wizyta sanepidu, która zakwestionowała czystość w pomieszczeniach oraz zakazała używać czajnika, który wg kontrolujących stanowi zagrożenie poparzenia się przez młodzież. Rada Rodziców ustaliła, że należy zakupić i wymienić kosze na śmiecie (muszą być z zamykanymi pokrywami) oraz zakup niewielkiego dystrybutora gorącej wody, aby młodzież miała możliwość przygotowywania gorących napojów. Wysokość takich wydatków to około 400,00 zł.
  5. Aby zwiększyć ilość wpłat na Szkolną Radę Rodziców podjęta została Uchwała, że każda klasa, która będzie miała 100% wpłat na SRR, otrzyma premię w postaci 200,00 zł na koniec roku  szkolnego, którą będzie mogła spożytkować w dowolny sposób (np. wyjście klasy na pizzę) – Uchwała nr 9/2023/2024
  6. Ścisła współpraca z Samorządem Szkolnym w celu pomocy przy realizacji pomysłów młodzieży – pomysł stworzenia Szkolnego Kina Letniego oraz nagradzanie uczniów za działalność szkolną.
  7. Omówienie sprawy stworzenia strefy relaksu PATIO – leżaki, pufy, żagle ochraniające przed słońcem. Temat do dalszej dyskusji, bo ze względów pogodowych (śnieg) nie można było obejrzeć miejsca.
  8. Omówienie sprawy jak można by pozyskiwać 1,5% podatku dla SRR. Jest możliwość nawiązania współpracy z organizacją OPP, pod której numerem KRS jest możliwość przekazywania 1,5%  podatku na SRR działającą przy I LO w Świdniku. Od stycznia 2024 roku będziemy to promować wśród uczniów i rodziców.
  9. Utworzenie stowarzyszenia zwykłego przy SRR – szczegóły będą omawiane na następnym spotkaniu.
  10. Wolne wnioski.

Do pobrania: