podstrony 1 LO

Sprawozdanie z zebrania Szkolnej Rady Rodziców przy I LO w Świdniku im. Władysława Broniewskiego

W zebraniu wzięło udział 10 osób – 7 członków SSR, Dyrektor Tomasz Król oraz 2 przedstawicieli Szkolnego Samorządu Uczniowskiego.

Przebieg spotkania:

 1. Przywitanie wszystkich przybyłych
 2. Odczytanie programu zebrania przez Przewodniczącą SRR
 3. Omówiony został problemu komunikacji z innymi rodzicami. Jest założona strona na FB oraz grupa na Messengerze, jednak nie są w niej wszyscy przedstawiciele Trójek klasowych. Nie wszyscy używają FB i Messengera. Jak rozwiązać ten problem? Rada Rodziców nie ma możliwości pełnego dostępu do rodziców – jedynie uprzejmość wychowawców czy dyrekcji pozwala na wysyłanie wiadomości do innych rodziców. Prośba o zaangażowanie członków SRR o podłączenie lub promowanie w swoich klasach zapisanie się rodziców do w/w mediów społecznościowych.
 4. Omówiony został temat małej ilości zebrań w szkole – 2–3 zebrania na cały rok szkolny wg SRR jest za mało, co ma też ogromne ograniczenie do zbierania składki na SRR. Pan Dyrektor Tomasz Król bardzo pozytywnie odniósł się do naszego zapytania i zapewnił SRR, że będzie starał się zrobić częstsze zebrania w szkole.
 5. Omówienie sprawy jak można by pozyskiwać 1,5% podatku dla SRR. Przewodnicząca przedstawiła propozycję podpisania umowy współpracy z konkretną organizacją OPP (Fundacja Bank Żywności w Lublinie), pod której numerem KRS będzie możliwość przekazywania 1,5% podatku na SRR działającą przy I LO w Świdniku. Środki na SRR zostaną przekazane na konto RR dopiero w sierpniu 2024 roku, czyli w momencie przekazania środków z Ministra Finansów. Od nowego roku należy intensywnie promować ten temat wśród rodziców – przekazanie 1,5%.
 6. Założenie Stowarzyszenia rejestrowego przy SRR, które będzie miało możliwość pozyskiwania funduszy z dotacji i grantów, a także realizacji projektów wśród młodzieży naszej szkoły.
 7. Składka na SRR – docenienie klas, które wpłacą 100% - zwrot dla klas - 200,00 zł na wydatki dla uczniów – np. wyjście na pizzę.
 8. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Na spotkaniu zostały przedstawione propozycje na integracje młodzieży w szkole. Pomysły były bardzo ciekawe i szczegółowo omówione przez młodzież, co świadczy o ich ogromnym zaangażowaniu w życie szkoły. Zostanie stworzony HARMONOGRAM wydarzeń szkolny, który będzie udostępniony dla wszystkich uczniów.
  Propozycje:
  1. Szczęśliwy Numerek – losowanie numerka w systemie VULCAN i tego dnia osoba, która ma taki numer z dzienniku nie będzie pytana przez nauczycieli – zmniejszy to nieobecność uczniów w szkole – temat nieobecności uczniów w szkole był poruszany przez Pana Dyrektora w wiadomości wysłanej przez dziennik w dniu 27.10.2023 r. do wszystkich rodziców. Zatrważającym problemem jest również fakt, że wiadomości odczytuje tylko 30-40% rodziców.
  2. Dzień Tematyczny – w każdy pierwszy piątek miesiąca będą konkursy na dany temat. Konkursy będą nagradzane. SRR będzie chciała pozyskiwać nagrody jako karnety z MOK, Basem, EMPIK. Tutaj prosimy o zaangażowanie innych rodziców, którzy mają moc sprawną aby wesprzeć SRR w pozyskiwanie w/w nagród.
  3. TIK TOK – reaktywacja kanału szkolnego – będzie on prowadzony przez uczniów, ale autoryzowane przez Dyrekcję i opiekuna samorządu. Na Tik Tok-u młodzież będzie intensywnie promować Szkołę.
  4. Między klasowe zawody w siatkówkę.
  5. Zamiana rolami – uczniowie zamieniają się rolami z nauczycielami i prowadzą lekcje.
  6. Turniej uczniowie kontra dorośli (np. nauczyciele + pracownicy samorządowi) – uczniowie sami wybiorą reprezentację – nagrodą dla reprezentacji będzie np. tydzień bez pytania i Puchar).
  7. Familiada Klasowa – każda klasa wytypuje swoich przedstawicieli – wygrana Drużyna występuje z nauczycielami – wygrana drużyna wystąpi również jako reprezentacja szkolna w FAMILIADZIE POWIATOWEJ – pomysł uczniów na integrację między innymi szkołami (zostanie złożony wniosek o finasowanie do Starostwa Powiatowego).
  8. Nocowanie w szkole – Maraton filmów świątecznych
 9. PATIO – pomysł młodzieży na zagospodarowanie terenu łącznika do Sali gimnastycznej. W okresie letnim podłoże można wyłożyć sztuczną trawą, postawić leżaki, namiot (żagiel) chroniony przez słońcem. W następnym tygodniu zostanie przeprowadzona wizja lokalna, która pozwoli określić w jakich warunkach jest ten teren i jakie prace należy tam wykonać. Z tego terenu będzie korzystać cała społeczność szkolna. Będziemy na bieżąco informować rodziców o realizacji tego projektu i liczymy na wsparcie z waszej strony.
 10. Stworzenia większej ilości strefy relaksu dla młodzieży naszej szkoły – tzw. strefa z pufami – napisany zostanie wniosek do IKEA i poszukanie sponsorów. Uczniowie pozyskali już kilka dodatkowych Puf. Dokupienie wypełnienia do obecnych PUF.
 11. Zaopatrzenie każdej szkolnej toalety w Różowe Skrzyneczki dla dziewczyn – walczmy z wykluczeniem menstruacyjnym (https://rozowaskrzyneczka.pl/).
 12. Przedstawienie Panu Dyrektorowi projektu warsztatów dla dziewczyn „Jesteś ważna, jesteś wyjątkowa” organizowanym przez Fundację WARTA UWAGI. Celem projektu jest edukacja prozdrowotna oraz zwiększenie świadomości nastolatek w obszarze zdrowia. Zajęcia prowadzone są przez dr ginekologii oraz psycholożkę . Rodzice i dyrekcja była bardzo zainteresowana przeprowadzeniem takich zajęć wśród nastolatek w naszej szkole.

Do pobrania: