podstrony 1 LO

Sprawozdanie z zebrania Szkolnej Rady Rodziców przy I LO w Świdniku im. Władysława Broniewskiego z dnia 19 października 2023

W zebraniu wzięło udział 7 osób - członków SSR.

Przebieg spotkania:

 1. Przywitanie wszystkich przybyłych
 2. Odczytanie programu zebrania przez Przewodniczącą SRR
 3. Omówienie tematów poruszanych na Forum Rad Rodziców organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Świdniku, które odbyło się w dniu 28.09.2023 r. Na Forum Rad Rodziców Szkolną radę Rodziców przy I LO w Świdniku reprezentowała Monika Zielińska (Przewodnicząca), Ewelina Ferenc ( Z-ca Przewodniczącej) oraz Wojciech Popik (Komisja Rewizyjna).
  1. Wizyty studyjne w innych szkołach
  2. Dofinansowanie Starosty do pomysłów młodzieży w kwocie około 2.000,00 zł.
 4. Ścisła współpraca z Samorządem Szkolnym w celu pomocy przy realizacji pomysłów młodzieży.
 5. Propozycja stworzenia większej ilości strefy relaksu dla młodzieży naszej szkoły – np. strefa z pufami – napisać wniosek do IKEA i poszukać sponsorów.
 6. Omówienie sprawy współpracy z innymi Radami Rodziców w szkołach powiatowych i miejskich – można zorganizować wizyty studyjne między szkołami w ramach wymiany doświadczeń przy realizacji mikrograntów ze Starostwa.
 7. Wpłaty na Radę Rodziców – omówienie jak można zwiększyć ilość wpłat na SRR.
 8. Omówienie sprawy jak można by pozyskiwać 1,5% podatku dla SRR. Jest możliwość nawiązania współpracy z organizacją OPP, pod której numerem KRS jest możliwość przekazywania 1,5% podatku na SRR działającą przy I LO w Świdniku.
 9. Poruszenie spraw związanych z jakością nauczania przedmiotów, które są obowiązkowe na maturze. Jest wielkie zaniepokojenie rodziców w tym temacie.
 10. Wolne wnioski i dyskusja na temat działań SRR w roku szkolnym 2023/2024:
  1. Współpraca z Samorządem Szkolnym
  2. Współpraca z Dyrekcją Szkoły

Do pobrania: