podstrony 1 LO

Warunki korzystania z dofinansowania wyjazdów uczniów 1 LO w Świdniku na Konkursy i Olimpiady Przedmiotowe.

Warunkiem dofinansowanie jest:

  1. Dofinansowanie jest możliwe przy kosztach udziału przekraczających 50 PLN.
  2. Uczeń/rodzic składa formalny wniosek o dofinansowanie z określeniem kosztów i rodzaju konkursu (olimpiady)
  3. Należy udokumentować poniesione koszty (oryginały faktur, paragonów fiskalnych, biletów etc.).
  4. Należy udokumentować wpłatę na konto SRR w wysokości nominalnej określonej na dany rok szkolny.
  5. Maksymalna wartość dofinansowania to 50% poniesionych kosztów, lecz nie więcej niż 200 PLN.
  6. Dofinansowanie można otrzymać raz w danych roku szkolnym.
  7. Dofinansowanie przysługuje tylko uczniowi (nie dotyczny osób drugich: opiekunów, nauczycieli itp.).
  8. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwiększenie wartości dofinansowania.
    Wymaga to zgody Prezydium RR.

Warunki dofinansowania do pobrania w pliku .pdf