podstrony 1 LO

Absolwentka ILO. Ukończyła historię na Wydziale Humanistycznym UMCS i studia podyplomowe wiedza o społeczeństwie na Wydziale Politologii UMCS oraz podyplomowe Studium Prawa Europejskiego. Nauczyciel dyplomowany. Wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Opiekun naukowy laureatów olimpiad i konkursów historycznych i politologicznych. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Jej pasją są podróże i zwiedzanie nowych miejsc. Posiada uprawnienia pilota i przewodnika wycieczek zagranicznych.