podstrony 1 LO

Ukończył studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, a także studia podyplomowe: ,,Wychowanie Obronne” w Uniwersytecie Rzeszowskim, ,,Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska” w Wyższej Szkole Dziennikarstwa w Warszawie, ,,Przedsiębiorczość dla nauczycieli” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz „Filozofia i etyka” na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie. Nauczyciel dyplomowany.

Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauczania i wychowania otrzymał nagrodę Prezydenta Lublina i liczne wyróżnienia od Kuratora Oświaty i Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego. Odznaczony srebrnym medalem ,,Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz licznymi odznaczeniami Ligi Obrony Kraju.

Podczas lekcji stosuje aktywizujące metody i formy pracy i dąży do tego, aby zajęcia były przyjemnością. Interesuje się turystyką, fotografią i filmowaniem.