Absolwent I Liceum. Ukończył matematykę na UMCS. Zainteresowanie przedmiotami ścisłymi wyniósł z domu oraz ze szkoły. Dodatkowo interesuje się motocyklami oraz turystyką wodną.