Ukończył Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS. Obecnie pracownik naukowy Politechniki Lubelskiej w stopniu doktora habilitowanego. Od 2015 r. związany także z ILO. Interesuje się przestrzeniami wielowymiarowymi i teorią fraktali. Pasjonat rowerowych i górskich wycieczek.