7 lutego uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowym Dniu Mokradeł na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej na UMCS. Wydarzenie to stało się już cyklicznym świętem w Lublinie. Podczas sesji referatowej uczniowie poznali mokradła, bagna oraz torfowiska świata, podziwiali piękno Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz wysłuchali wykładu na temat wartości mokradeł. Następnie wzięli udział w warsztatach i laboratoriach podczas których badali właściwości gleb, rośliny bagienne oraz właściwości wody.