Czy wiecie, że utratę dwóch miesięcy życia może spowodować każdy kilogram nadwago, jednocześnie każdy rok edukacji może wydłużyć życie o 11 miesięcy? 0d 31 stycznia na korytarzu I piętra możemy zapoznać się z plakatami naukowymi poświęconymi najnowszym osiągnięciom medycyny.

 

Uczniowie pod opieką nauczycielki biologii p. A. Dudek przyjrzeli się takim między innymi zagadnieniom jak: system chirurgiczny da Vinci, krew pępowinowa, leki inkretynowe, elektryczny nanonóż, immunoonkologia. Polecamy lekturę.