Początek roku 2020 przyniósł społeczności „Bronka” dobre wieści. W rankingu Perspektyw nasza szkoła po raz kolejny obroniła tytuł „Brązowej Szkoły Województwa Lubelskiego” za osiągnięcia naukowe. Oznacza to, że kolejny raz ILO zdobyło brązową tarczę plasując się tym razem na 39 miejscu w województwie. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów.

Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół za rok 2019. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. Gratulujemy Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom ILO.