W tym dniu cichną spory, nieporozumienia i pretensje. Ich miejsce zajmują piękne kolędy, opłatek, życzenia, wigilie klasowe … Ostatni dzień szkoły spędziliśmy w miłej, pełnej świątecznej zadumy atmosferze.  Młodzież pod opieką ks. Jarosława Chmury przygotowała świąteczny program artystyczny, po którym wspólnie połamano się opłatkiem. Do Liceum dotarło także Światło Betlejemskie.

Kochani wszystkiego, co najlepsze, pięknych, pełnych radości i spokoju Świąt Narodzenia Pańskiego. Spotykamy się 7 stycznia 2020 roku. Odpoczywajcie i nabierajcie sił.