Uczniów „Bronka” nigdy nie trzeba było namawiać do pracy na rzecz drugiego człowieka. Akcje charytatywne są niewątpliwie mocną stroną naszej szkoły. W minioną sobotę, 30 listopada wolontariusze z  klasy 1B4 Maja Zakrzewska, Julia Flis i Karol Mazurek uczestniczyli w Świątecznej zbiórce żywności.

Akcja  ma na celu pomagać najbardziej potrzebującym, dary trafią przed Bożym Narodzeniem do domów, w których jest to bardzo potrzebne. Zbiórka odbywa się w ramach działań Banku Żywności w Lublinie, jest koordynowana przez Komitet pomocy SOS Solidarność, który zajmuje się jej prowadzeniem w Świdniku już od wielu lat.