Trzydziestu uczniów klas maturalnych, pod opieką p. Anny Adamczyk i p. D. Jaśkowskiej, wzięło udział w dwudniowej wycieczce programowej z języka polskiego Kraków – Auschwitz Birkenau. Pobyt w Krakowie miał charakter powtórzenia materiału z Młodej Polski, przed wszystkim z obowiązkowej lektury Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Młodzież, podzielona na siedem grup, podążała szlakiem literackiej gry miejskiej „Przygotowanie do Wesela”, rozwiązując zadania ułożone przez Muzeum Narodowe w Krakowie.

Najważniejsze miejsca na trasie gry to Jama Michalikowa, Kościół Mariacki, ulica Karmelicka i Teatr Słowackiego. Zadania wymagały nie tylko wykorzystania wiedzy o dramacie, epoce, ale przede wszystkim bardzo dużej kreatywności. Poniedziałkowy wieczór natomiast stał się okazją do odkrycia nowej formy teatralnej – performance. „Równina wątłych mięśni” Renaty Piotrowskiej-Auffret wykorzystuje narzędzia tańca eksperymentalnego i teatru. Bazując na świadectwach współczesnych kobiet spektakl opowiada o strategiach nadużyć wobec kobiecych ciał, dekonstruuje i transformuje obecne w kulturze przemocowe narracje i mechanizmy.

Wtorek natomiast rozwijał i poszerzał wiedzę młodzieży z zakresu literatury wojny i okupacji. Maturzyści wzięli udział w projekcie „Przez wspólną przeszłość ku teraźniejszości” w Muzeum Auschwitz Birkenau. Program jednodniowej wizyty obejmował udział w warsztatach na wystawie „Oszpicin. Historia żydowskiego Oświęcimia” w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu i zwiedzanie z przewodnikiem-edukatorem Muzeum terenu byłego obozu Auschwitz II- Birkenau, Auschwitz I. Po zwiedzaniu uczniowie wzięli udział w podsumowujących warsztatach w Sali Refleksji w bloku nr 27, gdzie dzięki narzędziom multimedialnym zastanawiali się nad najważniejszymi pytaniami, które stawiane są dziś na temat historii Auschwitz i Holokaustu.