27 listopada uczniowie klas trzecich obejrzeli spektakl, będący adaptacją tekstu Ferdydurke Witolda Gombrowicza. Spektakl nie doprecyzowuje miejsca ani czasu akcji, posługuje się ascetycznymi formami scenograficznymi, zbudowany jest na aktorstwie, ruchu, a przede wszystkim gombrowiczowskim słowie.

Uwięziony na scenie Józio nie potrafi z niej zejść, a im więcej pojawia się na niej postaci, im więcej dobiega tam głosów, w tym ciaśniejszy chwytają go klincz. Głównym problemem "Ferdydurke" jest problem formy, co świetnie zaakcentowano w spektaklu. Człowiek nigdy nie jest sobą, traci autentyczność, popada w kolejne narzucane przez innych ludzi formy, ale też sam jest ich twórcą.

Opiekę nad uczniami sprawowali: p. D. Jaśkowska, p. A. Piwnicka – Jagielska oraz p. A. Kuna.