30 października uczniowie Bronka należący do koła psychologicznego oraz klasa biologiczna 1D3 uczestniczyli w spotkaniu w ramach programu „Schizofrenia- otwórzmy drzwi”. Projekt ten ma na celu przeciwdziałanie napiętnowaniu i dyskryminacji osób zmagających się ze schizofrenią oraz pogłębienie tolerancji w naszym kraju dla osób chorych psychicznie. Realizowany jest w Polsce od 2000 roku. Tegoroczni prelegenci pracujący na co dzień z osobami z zaburzeniami psychicznymi psychiatra dr Grzegorz Małaj oraz pielęgniarka-Emilia Walęciuk-Warchocka, specjalista terapii środowiskowej przybliżyli zebranym tematykę schizofrenii.

Mówili o przyczynach choroby, przebiegu oraz metodach leczenia. Uczniowie należący do koła psychologicznego poprowadzili część artystyczną spotkania. Znalazły się w niej refleksyjne, nostalgiczne piosenki o tematyce najważniejszych w życiu wartości, a także recytacja utworów poetyckich napisanych przez osobę chorującą na schizofrenię. Piosenki wykonały Kasia Adamska i Laura Bogusz a interpretacji utworów poetyckich podjęła się Alicja Reszka. Uczniowie podsumowali również projekt zrealizowany w ramach koła psychologicznego „Ja (nie)pełnosprawna – w poszukiwaniu empatii”. Jego celem było doświadczenie świata osoby niepełnosprawnej w różnych sytuacjach społecznych; jak reagują na osobę niepełnosprawną mieszkańcy Świdnika, czy wiedzą co to jest empatia i jak się przejawia, czy Świdnik jest przyjazny dla osób chorych i niepełnosprawnych. Uczniowie przygotowali prezentację oraz materiał filmowy. Podczas sondy ulicznej pytali mieszkańców Świdnika, co zrobić, by wśród nas było więcej postaw wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Dzielili się z zebranymi swoimi refleksjami i odczuciami, które pojawiły się podczas realizacji zadania. W projekcie brali udział: Gabriela Łukaszuk, Laura Bogusz, Aleksandra Skainowska, Katarzyna Adamska, Kacper Pel, Szymon Więcławek. Opiekunem uczniów była p. Katarzyna Paszko szkolny psycholog. Organizatorem spotkania w sali kameralnej MOK w Świdniku „Schizofrenia – otwórzmy drzwi” był Powiatowy Ośrodek Wsparcia - „Stacja Świdnik II”.