Zapraszamy rodziców na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie, przed spotkaniem w salach zapraszamy Rodziców dzieci z klas 1 oraz 3 na spotkanie z dyrekcją do nowej hali sportowej.

 

1A4

p. Marcin Marciniak

17.00

38

1B4

p. E. Derek

17.00

37

1C4

p. D. Grymuza

17.00

8

1D4

p. A. Dudek

17.00

7

1A3

p. L. Grobel-Wiśniewska

17.00

6

1C3

p. P. Abramowicz

17.00

36

1D3

p. K. Machoń

17.00

33

Najpierw zapraszamy Rodziców na spotkanie z dyrekcją do nowej hali, potem spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

2A

p. J. Jaśkowski

17.00

40

2B

p. D. Jaśkowska

17.00

39

2C

p. M. Chwedoruk-Fil

17.00

4

2D

p. J. Kołodziejczyk

17.00

31

Spotkania tylko wychowawców z rodzicami

3A

p. A. Kuna

18.00

36

3A1

p. A. Piwnicka-Jagielska

18.00

6

3C

p. M. Noskowicz

18.00

38

Najpierw zapraszamy Rodziców na spotkanie z dyrekcją do nowej hali, potem spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.