10 czerwca w hali sportowej naszego liceum odbyła się debata społeczna, która została skierowana do uczniów świdnickich szkół. Tematyka debaty dotyczyła skutków zdrowotnych i prawnych substancji tzw. dopalaczy. Organizatorem spotkania była Komenda Powiatowa Policji w Świdniku. Młodzież wysłuchała między innymi informacji na temat skutków zdrowotnych wynikających z używania dopalaczy oraz prawnych konsekwencji wynikających z wytwarzania, posiadania, udzielania tych substancji.