W dniach 13-31 maja 2019 r. uczniowie klas I i II mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach psychologicznych dotyczących profilaktyki uzależnień. Zajęcia prowadzili terapeuci z Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku. Uczniowie zdobywali wiedzę na temat różnych zachowań młodych ludzi: tych bezpiecznych i tych bardziej ryzykownych. Uczyli się, jak stawiać granice, jak być asertywnym, jak dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Dyskutowali na temat korzyści i strat, jakie mogą dać młodemu człowiekowi środki psychoaktywne. Zajęcia odbywały się w ramach realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, a ich koordynatorem był psycholog szkolny p. K. Paszko.