Jest świdniczaninem, absolwentem I Liceum, obecnie posłem na Sejm VIII kadencji. Od 2018 pracuje na stanowisku sekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Mowa o Arturze Soboniu, który 1 kwietnia odwiedził swoje Liceum i spotkał się z uczniami i ich nauczycielką p. E. Derek  w ramach edukacji obywatelskiej.

Podczas spotkania z młodzieżą pan minister Soboń przedstawił zasady funkcjonowania polskiego parlamentu, organy sejmu, charakter pracy poselskiej, rodzaje i sposób głosowania nad projektami ustaw, zasady ordynacji wyborczej do sejmu i senatu, wpływ posłów na procedurę  tworzenia rządu. Zapoznał uczniów także z zasadami wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, rodzajem frakcji i grup parlamentarnych.  Podkreślił istotną  rolę parlamentu w tworzeniu prawa unijnego, zasad procedowania ustaw i nowych projektów, jego współpracę z Komisją Europejską i Radą Europejską.  Wskazał na możliwość korzystania z praw obywatelskich przez wyborców, znaczenie udziału  w wyborach,   przedstawił  korzystne skutki polityki spójności UE, wyrównywania poziomu życia w różnych regionach, rolę funduszy europejskich i projektów unijnych.  Spotkanie z p. Arturem Soboniem było bardzo ciekawą, obywatelską  lekcją wiedzy o społeczeństwie.