22 marca, w ramach Drzwi Otwartych na Wydziale Humanistycznym UMCS, młodzi humaniści z Bronka wzięli  udział w szeregu ciekawych zajęć, wykładów i warsztatów. Najpierw, pod okiem studentów rozwijali wyobraźnię, ekspresję, twórcze myślenie i kreatywność w czasie wielu kreatywnych gier i zabaw. Następnie wzięli udział w zajęciach „Bądź bezpieczny na Facebooku!”, których celem było zapoznanie najważniejszymi zagrożeniami występującymi na portalach takich jak: Facebook, Twitter czy Instagram i najczęstszymi błędami popełnianymi przez użytkowników, które prowadzić mogą do poważnych konsekwencji prawnych i społecznych.

Kolejny wykład dotyczył fenomenu memów internetowych i sposobów „utrwalania w nich pamięci”. Ostatnie zajęcia miały charakter praktyczny i dotyczyły pikselacji, czyli animacji ludzi. Efekt pracy na warsztatach to kilkusekundowy film wykonany przez młodzież techniką animacji poklatkowej. Opiekę nad młodzieżą sprawowała p. D. Jaśkowska