31 stycznia w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się niecodzienne spotkanie. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek i Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk zaprosili uczniów i nauczycieli do wspólnego kolędowania z Kapelą Turobińską. Wśród uczestników znaleźli się uczniowie naszego Liceum Ola Skainowska, Wiktoria Perlińska, Kamila Woźniak i Mateusz Kowal a także dyrektor I LO p. S. Stefańczyk.

Towarzyszył im wicestarosta p. R. Brzózka. Dziękujemy za wyróżnienie.