W 57 rocznicę śmierci Władysława Broniewskiego w I Liceum odbyło się ważne coroczne Święto Patrona Szkoły. Od trzech lat nauczyciele języka polskiego zachęcają młodzież do teatralnej formuły uroczystości. Pierwszoklasiści mają za zadanie zrealizować projekt – inscenizację na temat różnych obszarów życia poety. Jest to jednocześnie forma konkursu. W tym roku obejrzeliśmy cztery inscenizacje: podróże, wojskowość, kobiety w życiu Broniewskiego i trudne chwile/ traumy.

Jury w składzie: B. Piskor, M. Noskowicz, A. Kuna zdecydowało, że zwyciężyła klasa 1C, na drugim miejscu znalazła się klasa 1A, trzecie miejsce ex aequo zajęły klasy 1B i 1D. Za najlepszą kreację Broniewskiego wyróżnienie otrzymała … Anita Gajewska, za ciekawą scenografię  klasa 1A i wreszcie za umiejętność kreowania nastroju na scenie klasa 1C. Drugą część uroczystości zdominowała technologia informacyjna, reprezentanci klas wzięli udział w konkursie na temat życia i twórczości Władysława Broniewskiego na platformie Kahoot. W tym konkursie zwyciężyła klasa 1D. Dziękujemy wszystkim aktorom i nauczycielom za mądrą naukę przybliżająca sylwetkę naszego patrona, a zwycięzcom gratulujemy.