Dwie uczennice I Liceum- Adrianna Dudek z klasy 2c oraz Natalia Szutko z klasy 2a wzięły udział w konkursie literackim dla szczególnie uzdolnionej młodzieży ze szkół średnich z całej Polski.  Partnerami  konkursu byli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Miasto Kraków, Fundacja Lotto, Województwo Małopolskie, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Armii Krajowej i gen. Emila Fieldorfa "Nila" w Krakowie.

Pierwszy etap polegał na napisaniu pracy pisemnej, w której warsztatowe umiejętności literackie należało połączyć z wiedzą historyczną. Ich zadaniem było napisanie opowiadań, odnoszących się do konkretnego momentu historycznego – odzyskania niepodległości oraz umieszczenie wydarzeń w ramach historii lokalnej. Dziewczyny pracowały pod kierunkiem polonistki – p. Doroty Jaśkowskiej.

Obie uczennice przeszły dwa pierwsze etapy konkursu i dostały się do finału, który odbywał się w dniach 10 -11 grudnia w Krakowie. W finale dziewczyny musiały zaprezentować przed komisją konkursową swoje opowiadania, stworzyć prezentację multimedialną na ten temat oraz odpowiedzieć na szereg pytań związanych z historią Lubelszczyzny w 1918 roku. Komisja doceniła wiedzę i umiejętności reprezentantek naszej szkoły i przyznała 3 miejsce  w Polsce Adriannie Dudek, Natalia Szutko została wyróżniona tytułem finalisty.

W czasie krakowskiego finału dziewczynami opiekowała się mama Natalii Szutko, za co bardzo dziękujemy.