W dniach od 6 do 12 października, I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego uczestniczyło w ogólnoświatowym programie CODEWEEK.EU mającym na celu popularyzację programowania wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. I LO nawiązało współpracę w postaci sojuszu ze szkołami z całej Europy, a nawet z placówką z Indonezji.

Nauczyciele prowadzili zajęcia w swoich klasach, a także w innych szkołach osobiście lub zdalnie przy pomocy webinarów. Podczas tygodnia programowania, uczniowie wszystkich klas uczęszczający na zajęcia z informatyki rozszerzonej oraz zajęcia dodatkowe, skupili swoje siły na ćwiczeniach związanych z nauką algorytmów, programowania konsolowego w języku Java oraz programowania mobilnego w systemie Android. Dodatkowo położono nacisk na naukę optymalizacji kodu oraz szybkiego rozwiązywania problemów algorytmicznych. Uczniowie tak jak programiści często pracowali w zespołach w celu zwiększenia umiejętności współpracy oraz pracy w zespole z podziałem na role.

Koordynatorem projektu był p. Ł. Run.